افزایش 78/5 درصدی میانگین سالیانه شاخص قیمت

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در فروردین ماه ۱۴۰۱ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی ۳/۴ واحد درصد افزایش یافت، رشد نقطه به نقطه آن به ۳۲/۷ درصد رسید و همچنین، میانگین سالیانه شاخص قیمت ۷۸/۵ درصد افزایش یافته است.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در فروردین ماه ۱۴۰۱ بخش صنعت و معدن» منتشر شد.

در چکیده این گزارش آمده: تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، چراکه بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می‌شود.

طی فروردین ماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۰/۱ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۲/۷ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۹ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۶ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات» و «فلزات پایه» با اختلاف چشمگیر بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»، «خودرو و قطعات » و «شیمیایی (بجز دارو)» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. همچنین شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۳/۹ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۰/۷ درصدی مواجه شده است.

طی فروردین ماه ۱۴۰۱، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱/۸درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۲۶/۲ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۶ رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت های «تجهیزات برقی» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»، «ماشین آلات و تجهیزات» و «سایر کانی های غیرفلزی» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند. همچنین شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱۰/۷درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴۴/۵ درصدی مواجه شده است.

در فروردین ماه ۱۴۰۱ شاخص تولید رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر برمبنای شرکت های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۲۴ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۳۱ درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۸/۴درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۲۹/۸درصدی داشته است. عمده دلیل کاهش شاخص تولید و فروش این رشته فعالیت به دلیل کاهش شدید تولید و فروش روغن خوراکی در فروردین ماه ۱۴۰۱ بوده است.

در فروردین ماه ۱۴۰۱ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی ۳/۴ واحد درصد افزایش یافت، رشد نقطه به نقطه آن به ۳۲/۷ درصد رسید و همچنین، میانگین سالیانه شاخص قیمت ۷۸/۵ درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام/

مقاله اصلی

بک لینک های تبلیغاتی

پیام بگذارید

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)