جزئیات وصول عوارض آلایندگی محیط زیست از پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی

معاون حقوقی سازمان مالیاتی تاکید کرد، در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید توتونچی – معاون حقوقی و فنی مالیاتی در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد، در اجرای دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، هامش نامه شماره ۲۰۱/۱۰۷۸ /د مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ رئیس محترم شورای عالی مالیاتی در خصوص صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ در اجری بند(۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص عوارض آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر اقدام بر مبنای نظرات صریح ارائه شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری (نظریه های شماره ۲۴۳۰۶/۱۴۶۹۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ و شماره ۲۴۳۰۶/۶۰۸۲۰
مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ) مقرر می‌دارد:

در مفاد تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی به طور مستقل مورد حکم قرار گرفته و موظف به پرداخت عوارض آلایندگی شده‌اند و در حکم یادشده اصل بر آلایندگی آنها است مگر آنکه عدم آلایندگی آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در طی سال اعلام شود.

بنابراین در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود. در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود.

کلیه مکاتبات و پاسخ های قبلی در خصوص موضوع مطرح شده (آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی) که مغایر با نظریه های اشاره شده صورت گرفته است، کان لم یکن تلقی می شود.

انتهای پیام/

مقاله اصلی

بک لینک های تبلیغاتی

پیام بگذارید

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)