نسق چیست
کاربری های زمین
9Melk

نسق چیست ؟

نسق چیست و تفاوت ملکی نسقی و سند دار نسق چیست ؟ حق کشاورزی برای کشت روی زمینی که مالک آن شخص دیگری است .و

ادامه مطلب »

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)