دوستی، که خیلی ژست نخبگی می‌گیرد، در تحلیل عوامانه و غیرمؤدبانه، بر امام عزیز ما خرده گرفت، برایش نوشتم: پهلوی را با جمهوری اسلامی مقایسه کردی و بر امام ما خرده گرفتی که «چه خوب اداره کردند» پاسخت یک وجه سلبی دارد و یک وجه ایجابی.مقاله اصلی

بک لینک های تبلیغاتی

پیام بگذارید

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)