کاهش 6.6 درصدی تورم تولیدکننده در زمستان 1400 + نمودار

براساس بررسی‌های انجام شده تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ۶.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به بررسی‌های انجام شده تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ۱۴۰۰ به ۴٫۹ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل ۵٫۱ واحد درصـد کاهش داشته است. در این فصل، در میان بخش‌های مختلف تولیدی کم‌ترین نرخ مربوط به بخش برق با ۲٫۱ درصد و بیش‌ترین نرخ تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش صنعت با ۷٫۸ درصد بوده است. همچنین در این فصل بخش کشاورزی با نرخ تورم ۱۱٫۴- درصد مواجه بوده است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ۱۴۰۰ به ۴۲٫۰ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ۶٫۶ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل زمستان سال ۱۳۹۹، ۴۲٫۰ درصد افزایش دارد. در میان بخش‌های مختلف تولیدی کم‌ترین نرخ مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (۱۰٫۶ درصد) و بیش‌ترین نرخ مربوط به بخش معدن (۶۴٫۵ درصد) می‌باشد.

نرخ تورم ,

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۵۴٫۳ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۶٫۶ واحد درصد کاهش داشته است. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشـور، کم‌ترین تورم سالانه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (۱۹٫۴ درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به بخش معدن (۹۲٫۹ درصد) است.

نرخ تورم ,

انتهای پیام/

مقاله اصلی

بک لینک های تبلیغاتی

پیام بگذارید

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)